WARSZTAT
Rys. 65
1. zatapiacz pływaka; 2. zawleczka zatapiacza pływaka; 3. sprężynka zatapiacza pływaka; 4. końcówka dopływowa ( kadłub zaworu iglicowego); 5. iglica zaworu dopływowego; 6. nakrętka komory pływakowej; 7. podkładka fibrowa nakrętki komory pływakowej; 8. komora pływakowa; 9. pływak; 10. oś pływaka; 11. podkładka uszczelniająca komory pływakowej; 13. nakrętka pokrywy; 14. nakrętki śrub regulacyjnych; 15. pokrywa kadłuba; 16. prowadnica sprężyny przepustnicy powietrza; 17. sprężyna przepustnicy powietrza; 18. zapinka iglicy; 19. przepustnica mieszanki; 20. dysza wolnych obrotów; 21. śruby regulacyjne; 22. sprężyna przepustnicy gazu; 23. przepustnica powietrza; 24. iglica przepustnicy gazu; 25. kadłub gardzieli; 26. fibrowa podkładka uszczelniająca; 27. kadłub gaźnika; 28. sprężyna śruby regulacyjnej biegu luzem; 29. śruba regulacji biegu luzem; 30. rozpylacz iglicowy; 31. główna dysza paliwowa; 32. fibrowa podkładka uszczelniająca; 33. śruba kadłuba; 34. sprężyna; 35. śruba ograniczająca ruch przepustnicy w dół.

Następnie ściągnąć przewód paliwowy z końcówki dopływowej gaźnika i odłączyć gaźnik od króćca, a później odkręcić nakrętkę 13, dociskającą pokrywę gaźnika 15 oraz wyjąć przepustnicę mieszanki i powietrza. Po całkowitym wykręceniu śruby kadłuba 33 można w razie potrzeby wykręcić kluczem płaskim 9 mm rozpylacz 30 wraz z dyszą główną 31. Aby dobrze przeczyścić kanały oraz dyszę biegu jałowego należy z kadłuba gaźnika wymontować kadłub gardzieli 25. W tym celu uderzamy lekko w kadłub gardzieli od strony dolnej śruby kadłuba 33 młotkiem poprzez kawałek twardego drzewa. W kadłubie gardzieli znajduje się dysza biegu jałowego 20, którą można wykręcić za pomocą małego wkrętaka. Poza dyszą wolnych obrotów nie wymontowywać z kadłuba gardzieli żadnych innych części. Śrubę ograniczającą skok przepustnicy wkręcić kluczem płaskim, a śrubę regulującą skład mieszanki paliwowo- powietrznej na wolnych obrotach, palcami. Komorę pływakową 8 odłączyć od korpusu po odkręceniu kluczem płaskim 14 mm nakrętki 6. Wskazane jest nakrętkę tę odkręcić częściowo jeszcze przed odłączeniem gaźnika od króćca. Po zdjęciu komory pływakowej z kadłuba gaźnika wyjąć podkładkę uszczelniającą 11, śruby mocującej komorę pływakową nie należy wykręcać z korpusu gaźnika. W celu sprawdzenia stanu stożka iglicy 5 odcinającej dopływ paliwa należy wykręcić kluczem płaskim 17 mm końcówkę dopływową 4. Umożliwi to ewentualne dotarcie iglicy do jej gniazda. Jeżeli zachodzi konieczność wymontowania pływaka 9 trzeba wykręcić wkręt 10, stanowiący oś obrotu pływaka. Jeżeli zachodzi konieczność wymontowania zatapiacza pływaka 1 należy wyprostować nawleczkę 2 oraz wyjąć ją z otworu w zatapiaczu. Montaż gaźnika przeprowadzamy w odwrotnej kolejności niż wyżej podano. Trzeba uważać, aby wszystkie uszczelki były założone na swoje miejsca. Śruba kadłuba 33 powinna być mocno dokręcona, natomiast nakrętkę komory pływakowej 6 nie dokręcać zbyt silnie, gdyż może pęknąć ścianka komory pływakowej. Kadłub gardzieli montuje się do gaźnika otworem na przepustnice powietrza od strony puszki filtru. Przepustnicę mieszanki zakłada się ścięciem w stronę filtru powietrza. Komorę pływakową montować tak, aby strzałka na jej wierzchu była skierowana dokładnie naprzeciw górnego znaku na korpusie gaźnika. Przy rozbieraniu, jak też składaniu gaźnika zaleca się postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić uszczelek fibrowych, dysz, iglic oraz pływaka. NIE ZGIĄĆ JĘZYCZKA PŁYWAKA, O KTÓRY OPIERA SIĘ IGLICA ODCINAJĄCA DOPŁYW PALIWA, GDYŻ SPOWODUJE TO ZMIANĘ POZIOMU PALIWA W GAŹNIKU!!!!!. Składając gaźnik trzeba zachować szczególną czystość, a przed zmontowaniem przepustnicy mieszanki pokryć jej powierzchnię warstwą oleju silnikowego. Przykręcając gaźnik do króćca cylindra należy uważać, ażeby uszczelka między gaźnikiem, a króćcem była właściwie założona i nie zasłaniała przelotu gaźnika.
Copyright 2010 www.shlka.prv.pl All rights reserved