WARSZTAT
Niedomagania w układzie zasilania:

A. Jeżeli przy naciśnięciu na zatapiacz pływaka paliwo z gaźnika nie wypływa oznacza to:

 • Brak paliwa w zbiorniku
 • Kranik paliwa zamknięty bądź zabrudzony
 • Otworek w korku wlewowym zbiornika paliwa zatkany
 • Przewód paliwa zatkany

B. Jeżeli przy naciskaniu na zatapiacz paliwo z gaźnika wypływa lecz silnika nie można uruchomić wówczas :

 • Rączka pokrętła gazu ustawiona jest w nieodpowiednim do uruchomienia silnika położeniu
 • Silnik jest zalany na skutek zbyt długiego zatapiania pływaka lub zamknięcia przepustnicy powietrza, szczególnie przy silniku gorącym Wówczas należy wykręcić świece zapłonową, zamknąć kranik paliwa, otworzyć całkowicie obydwie przepustnice, przedmuchać silnik przez kilkakrotne naciśnięcie rozrusznika, oczyścić świecę, wkręcić ją powrotem i uruchomić silnik przy zamkniętym kraniku paliwa- BEZ ZATAPIANIA PŁYWAKA!!!
 • Gaźnik jest zanieczyszczony

Niedomagania instalacji zapłonowej:

A. Jeżeli po zdjęciu ze świecy przewodu wysokiego napięcia i zbliżeniu jego rdzenia do masy silnika na odległość ok. 4 mm podczas naciskania dźwigni rozrusznika nie powstaje iskra wówczas:
 • Kluczyk zapłonowy nie jest włączony lub źle kontaktuje w stacyjkę
 • Przewody elektryczne lub ich połączenia są uszkodzone- przebicia na masę
 • Młoteczek przerywacza nie podnosi się lub jest zawieszony
 • Styki przerywacza są nadpalone
 • Kondensator lub cewka zapłonowa są uszkodzone
 • W iskrowniku znajduje się olej lub woda
 • Uszkodzona instalacja przewodu świecy -przebicia na masę
 • Rozmagnesowane magnesy iskrownika

B. Jeżeli iskra z przewodu wysokiego napięcia na masę przeskakuje , ale na świecy iskra nie powstaje oznacza to że:
 • Odległość elektrod świecy jest za duża
 • Izolator świecy jest wilgotny lub zaolejony
 • Izolator świecy jest pęknięty
 • Elektrody świecy są spięte
 • Świeca ma zbyt niską wartość cieplną ( powstałe na izolatorze szkiwo powoduje upływ prądu na masę)

Silnik stale trudno uruchomić w stanie zimnym:

 • Śruba regulacji biegów luzem za bardzo wykręcona
 • Silnik dostaje ,,obce" powietrze na skutek nieszczelności między gaźnikiem lub króćcem a cylindrem, między cylindrem a obudową skrzyni korbowej, lub między obudowami skrzyni korbowej
 • Krzywo zamocowana komora pływakowa gaźnika.

Silnik stale trudno uruchomić w stanie gorącym:

 • Śruba regulacyjna biegu luzem za bardzo wkręcona
 • Krzywo zamocowana komora pływakowa gaźnika
 • Iglica pływaka nie odcina dopływu paliwa
 • Nieszczelny pływak gaźnika

Silnik pracuje nieregularnie ( jak czterosuw )
 • Otwór wlotowy do filtru powietrza w skrzynce narzędziowej zatkany
 • Przepustnica powietrza zamknięta
 • Iglica pływaka uszkodzona, zużyta lub zacina się
 • Niewłaściwa regulacja gaźnika, dysza główna jest zbyt duża, iglica przepustnicy zbyt wysoko podniesiona
 • Pływak uszkodzony
 • Zbyt dużo oleju w mieszance
 • Złe ustawienie punktu zapłonu
 • Duże zanieczyszczenie kanałów przepłukujących lub kanału wydechowego
 • Mechaniczne uszkodzenie tłumika wydechu lub rury wydechowej
 • Zabrudzony filtr powietrza

Silnik ,,strzela w gaźnik":

 • Dopływ paliwa utrudniony z powodu zanieczyszczenia kranika paliwa lub gaźnika
 • Komora pływakowa krzywo przykręcona lub obluźnione mocowanie gaźnika
 • Zła regulacja gaźnika
 • Złe ustawienie punktu zapłonu
 • Uszkodzona świeca
 • Nieodpowiedni odstęp elektrod świecy
 • Nieodpowiednia wartość cieplna świecy
 • Uszkodzona cewka zapłonowa lub kondensator
 • Obluzowany przewód wysokiego napięcia lub uszkodzona izolacja
 • Młoteczek przerywacza zawieszony lub za daleko się podnosi
 • Nadpalone styki przerywacza
 • Pierścienie tłokowe zapieczone w rowkach
 • Chwilowe mostkowanie świecy ( oczyścić elektrody )

Silnik ,,strzela" w rurę wydechową:

 • Zła regulacja gaźnika
 • Uszkodzona instalacja zapłonowa ( świeca)
 • Chwilowe mostkowanie świecy

Silnik nie uzyskuje dużych obrotów:

 • Odległość styków przerywacza zbyt duża
 • Nadmierny osad w komorze spalania
 • Przewody paliwa lub gaźnik zabrudzone
 • Młoteczek przerywacza zawieszony
 • Zanagarowany wylot tłumika wydechu
 • Kanały przepłukujące i kanał wydechowy w dużym stopniu zanagarowany

Silnik ,,stuka" lub ,,dzwoni":

 • Nieodpowiednio ustawiony punkt zapłonu
 • Nieodpowiednia świeca
 • Zbyt uboga mieszanka ( zanieczyszczony przewód paliwa lub gaźnik, zła regulacja gaźnika)
 • Nieodpowiednie paliwo
 • Kanał wydechowy lub tłumik zanieczyszczone
 • Nadmierny osad na denku włoka
 • Zabrudzone użebrowanie cylindra
 • Jazda na zbyt niskich obrotach silnika
 • Zbyt duże obciążenie motocykla
 • Za luźny tłok w cylindrze ( wymienić a cylinder przeszlifować )
 • Zużyte łożyska stopy lub główki korbowodu
 • Nadmiernie zużyte łożyskowanie sworznia tłokowego w korbowodzie lub w tłoku
 • Zbyt duży luz przepustnicy w korpusie gaźnika
 • Wyciągnięty łańcuch sprzęgowy

Silnik grzeje się nadmiernie

 • Nieodpowiednio ustawiony punkt zapłonu
 • Niewłaściwa regulacja gaźnika
 • Zabrudzony filtr powietrza
 • Zamknięta przepustnica powietrza
 • Za mało oleju w mieszance paliwowej
 • Nieodpowiedni olej w mieszance paliwowej
 • Zanagarowany wylot tłumika wydechu
 • Sprzęgło ślizga się
 • Zanagarowany silnik
 • Zabrudzone użebrowanie cylindra
 • Hamulce trzymają podczas jazdy
 • Nieodpowiednia świeca zapłonowa
 • Niska liczba oktanowa paliwa
 • Niewłaściwa eksploatacja motocykla

Silnik ma małą moc ( nie ,,ciągnie" )

 • Zanagarowany wylot tłumika
 • Niewłaściwa regulacja gaźnika
 • Nieodpowiednie ustawienie zapłonu
 • Zanieczyszczenie kranika paliwa lub gaźnika
 • Zanieczyszczenie filtru powietrza
 • Zatkanie otworu wlotowego do filtru powietrza w skrzynce
 • Zamknięta przepustnica powietrza
 • Zanagarowanie kanałów i komory spalania silnika
 • Nieszczelności pomiędzy głowicą, a cylindrem, między obudowami silnika
 • Pęknięcie lub zakleszczenie pierścieni tłoka
 • Hamulce trzymają w czasie jazdy]
 • Zbyt silnie naciągnięty łańcuch
 • Za małe ciśnienie powietrza w ogumieniu
 • Zużycie gładzi cylindra i pierścieni
 • Niewłaściwy odstęp styków przerywacza lub elektrod świecy.

Silnik zatarł się ( zablokował)

 • Należy poczekać aż silnik trochę ostygnie, jeżeli da się uruchomić, powoli jechać dalej . Powodem zatarci się silnika jest zbytnie zagrzanie go, lub sporadycznie zbyt mały luz tłoka w cylindrze.

Silnik nagle stanął:

 • Uszkodzenie świecy - jeżeli to się często powtarza oznacza, że należy usunąć osad węglowy z głowicy i denka tłoka
 • Brak paliwa w zbiorniku
 • Przewód paliwa lub gaźnik zabrudzone
 • Spadł lub obluzował się przewód na świecy
 • Uszkodzenie cewki wysokiego napięcia lub kondensatora
 • Uszkodzenie młoteczka przerywacza, wypadnięcie styków

Poziome drgania kierownicy

 • Źle założone ogumienie
 • Skrzywiona obręcz koła
 • Krzywo ustawione koło tylnie
 • Zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu
 • Uszkodzone łożyska wahacza przedniego lub tylniego


Motocykl ,,ściąga" na jedną stronę:
 • Źle ustawione koło tylne
 • Zbyt niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu
 • Skrzywienie ramy lub wahacza
 • Nadmiernie zużyte łożyska wahaczy
 • Zbyt mocno skrępowane łożyska główki ramy

Brak świateł szosowych i mijania:
 • Obluzowana lub uszkodzona żarówka
 • Przerwane połączenie przewodów, złe kontaktowanie w stacyjce, przełączniku świateł lub oprawie żarówki
 • Uszkodzona cewka oświetlenia, zwarcie na masę któregoś z przewodów.

Brak świateł miejskich, oświetlenia licznika, św.,,STOP"
 • Przepalony bezpiecznik przy akumulatorze
 • Wyładowany akumulator

Brak jednego ze świateł:
 • Przepalona żarówka
 • Złe kontaktowanie żarówki

Sygnał dźwiękowy nie działa:
 • Rozregulowanie sygnału
 • Uszkodzenie przycisku sygnału
 • Przerwanie połączenia przewodów
 • Akumulator wyładowany lub spalony bezpiecznik przy nim
 • Uszkodzenie samego sygnału
Copyright 2010 www.shlka.prv.pl All rights reserved